Nieuws! Vernieuwing speeltuin It Merkelân

Speeltuin It Merkelân is in oktober 2021 vernieuwd.
Met 10 nieuwe toestellen hebben we er weer een volwaardige speeltuin van gemaakt! We danken onze sponsoren:

 • Gemeente Opsterland
 • Postcodeloterij buurtfonds
 • Univé buurtfonds
 • Stichting Van Teyens Fundatie
 • Elkien
 • IMF en Streekwurk
 • VSB fonds
 • Rabobank Cooperatiefonds
 • PW Janssen’s Friesche stichting
 • Meindersma Sybengastichting
 • Old Burger Weeshuis
 • Jan Roelof Geertsmafonds

En een speciale dank aan alle inwoners van Beetsterzwaag en Olterterp die middels een donatie onze stichting hebben gesteund, zonder u was het niet gelukt! Meer informatie over deze speeltuin leest u hier. Al onze speeltuinen zijn vernoemd naar de straatnaam en gratis toegankelijk.
U vindt speeltuin It Merkelan naast It Merkelan 24.

De komende jaren gaan we bezig met de speelplek op de Vlaslaan. Hier krijgen wij een speelruimte (terug) nabij het nog nieuw te bouwen Kindcentrum De Finne. Hierbij richten we ons op de oudere jeugd, in combinatie met sport! Ook blijven we afgekeurde toestellen vervangen in de andere 4 speelplekken in Beetsterzwaag.

Wilt u ons steunen in de toekomstige vernieuwingen, zoals de nieuwe speelplek op de Vlaslaan? Dat kan via een gift op ons rekeningnummer: NL76RABO0309067944.

Ook kunt u onderstaande QR-code scannen, u kunt dan direct een bedrag naar keuze overmaken. Namens alle spelende kinderen heel erg bedankt!

QR-code voor uw gift aan de SSB


Algemene gegevens

Naam van de instelling

Stichting Speeltuinen Beetsterzwaag

Bankrekening

NL76RABO0309067944

Rechtsvorm

Stichting

KVK-nummer

 01093040

RSIN nummer

816211802

Contactgegevens:

Stichting Speeltuinen Beetsterzwaag

p.a. L. Venema
Utein 26
9244 AB Beetsterzwaag
Tel 06-40468053

Voor vragen en/of opmerkingen verzoeken wij u gebruik te maken van ons Contactformulier. Wij streven er naar binnen 3 werkdagen te beantwoorden.

Doelstelling:

Volgens omschrijving in KVK:

De stichting heeft ten doel de gezonde drang tot beweging, die in kinderen aanwezig is, in goede banen te leiden door hun nuttige en aangename bezigheden te verschaffen.

Maar de volgende omschrijving lijkt ons wat beter:

Ons doel is dat de jeugd van 2 tot 16 jaar in hun vrije tijd voldoende beweegt. Dit doen we door de instandhouding van vijf speeltuinen in Beetsterzwaag. Speeltuinen die kinderen aanspreken en uitdagen tot beweging en plezier.