Bestuursleden

Bestuurssamenstelling:

Aantal bestuursleden: 5

Is er een directie/ dagelijks bestuur?                                                   Nee

Is er een persoon in dienst?                                                                  Nee

Is er een raad van commissarissen/toezicht?                                    Nee

 

Functie                                                  Naam                                        

Voorzitter                                               F.O. Stegeman

Penningmeester                                    J. van der Bij

Secretaris                                               L. Venema

Algemeen bestuurslid                          B. Westerdijk

Algemeen bestuurslid                          R. de Boer

Allen gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders.

 

Beloningsbeleid:

De Stichting kent geen beloningsbeleid, alle werkzaamheden worden op vrijwillige basis uitgevoerd.