De oudere jeugd

Door de komst van Kindcentrum De Finne, op de plek waar nu de skatebaan en het pannaveld zijn gevestigd, moet e.e.a. anders worden ingericht. De skatebaan is verkocht en zal 27 augustus worden opgehaald. Het pannaveld zal worden teruggeplaatst in 2021 in It Merkelan, als de plannen daar ook meer vorm krijgen. We snappen dat het verwijderen en verplaatsen van de toestellen als vervelend of teleurstellend kan worden ervaren. Daarom gaan we graag in gesprek met de oudere jeugd om te kijken wat hun wensen zijn m.b.t. beweging in de openbare ruimte. Door de corona-crisis heeft dit vertraging opgelopen maar we hopen eind 2020 hier meer over te kunnen delen. Dit zal worden uitgezet op Facebook en deze pagina, zodat we met de oudere jeugd in gesprek kunnen komen. Houd deze pagina dus in de gaten!