Rabobank Club Kas Actie

Wij doen dit jaar mee aan Rabo ClubSupport! En elke stem is geld waard. Kunnen wij rekenen op die van u? Kijk dan snel op de website van de Rabobank en stem op Stichting Speeltuinen Beetsterzwaag, zodat wij dit mooie klimklautertoestel kunnen realiseren voor speeltuin De Reden.

Dit speeltoestel vervangt het klimklauter toestel met brandweerstang en glijbaan die op korte termijn zal worden geruimd. Tevens gaan er een aantal schommels uit, die ook zijn afgekeurd. Dit klimklautertoestel is daarmee een prachtige vervanging van deze toestellen!

Wij kunnen alleen toestellen plaatsen d.m.v. co-financiering.
Met de Rabobank ClubKasActie kunnen we dit toestel makkelijker realiseren.

Kunnen we rekenen op uw hulp?

AFB_TOE_BBP_220_7AP_A