Wat is ANBI?

Wat is een ANBI? 

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Welke belastingvoordelen heeft u als u een gift doet aan een ANBI?

Periodieke giften.

Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

Verder moet u aan de volgende voorwaarde voldoen:

U geeft regelmatig een gift aan de ANBI, bijvoorbeeld 1 keer per jaar.

De giften zijn ongeveer even hoog, dus niet het ene jaar € 100 en het andere jaar € 500.

U geeft minstens 5 jaar achter elkaar en minstens 1 keer per jaar een gift.

Bij uw overlijden eindigt het overmaken van de giften.

Voor de aftrek van periodieke giften geldt geen drempelbedrag of maximaal aftrekbaar bedrag.

Gewone giften.

Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. U kunt niet het hele bedrag van uw gewone giften aftrekken. Het drempelbedrag voor de aftrek van gewone giften is 1 % van uw drempelinkomen, minimale drempel € 60. Wat u meer heeft betaald mag u aftrekken.

U mag voor gewone giften niet meer aftrekken dan het maximaal aftrekbaar bedrag: 10% van uw drempelinkomen.

Uw drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. Als u het hele jaar een fiscale partner had, moet u ook het drempelinkomen van uw fiscale partner meetellen.